Wykaz podręczników r. szk. 2017/2018

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Wykaz podręczników w r. szk. 2017/18

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szk. 2017/2018