Zajęcia pozalekcyjne

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Zajęcia pozalekcyjne

 

Formy zajęć pozalekcyjnych
II półrocze r. szk. 2016/17

 

Lp.

imię i nazwisko

forma (rodzaj) zajęć

termin (dzień, godz.)

1

Monika Piotrowska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu B.33 i olimpiady

piątek 8.55 (III a)

piątek 8.10 – 8.55;
12.30 – 13.15

2

Piotr Grzybko

FUTSAL – zajęcia   sportowe

poniedziałek 15.50 – 17.20

3

Bogdan Rudziński

Piłka koszykowa

wtorek 15.20 – 16.20

środa 15.20 – 16.20

4

Katarzyna Półtorak

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe

wtorek 15.20 – 16.20

środa 15.20 – 16.20

5

Agnieszka Karpiesiuk

Przygotowanie do matury – poziom podstawowy

poniedziałek 14.30 – 15.15

6

Dorota Puciłowska

Fakultety z języka polskiego przygotowujące do matury

wtorek 12.30 – 13.25

7

Krystyna Sadowska

Zajęcia wyrównawcze
z fizyki

poniedziałek 15.20 – 16.05

8

Wioletta Fedorowicz

Koło polonistyczne

czwartek 15.20 – 16.05

9

Ewa Sieśkiewicz

Przygotowanie do matury – poziom rozszerzony

wtorek 14.30 – 15.15

10

Elżbieta Cybulińska

Zajęcia wyrównawcze
z chemii

środa 15.15 – 16.00

11

Katarzyna Sztabińska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu B.32

środa 8.00 – 8.45 – III d

środa 14.30 – 15.15 – II d

12

Bogumił Janiszewski

Zajęcia przygotowujące do egzaminu B.34

czwartek 8.00 – 10.00

13

Artur Maciorowski

Angielski w GAMEDEVIE

piątek 15.15 – 16.05

14

Renata Kowalko

Fizyka kl. II, III

piątek 17.05 – 17.50
co 2 tyg.

15

Małgorzata Radziszewska

Przygotowanie do olimpiady – OWiUB oraz B.33

Czwartek 15.20 – 16.05

16

Agnieszka Chrabołowska

Zajęcia wyrównawcze
w kl. I z matematyki

wtorek 8.00 – 8.45

środa 15.20 – 16.05

17

Romuald Waszkiewicz

lekkoatletyka

piątek 15.00 – 16.00

18

Agnieszka Sujeta

Przygotowanie do OWiUB

poniedziałek 10.35 – 11.45

środa 10.35 – 11.45

19

Bartłomiej Klimowicz

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacja B.18 i B.2

piątek 15.25 – 16.10

20

Jolanta Trofimiuk

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z fizyki

poniedziałek 14.30 – 15.15

21

Marzena Sikorska

Przygotowanie do matury
z matematyki – poziom podstawowy

środa 8.00 – 8.45

22

Joanna Chrapowicka

Matematyka rozszerzona dla klas IV

czwartek 15.15 – 16.00

23

Paweł Klim

Fizyka – przygotowanie do matury

Środa i czwartek 8.00 – 8.45

24

Ewa Korbut-Papciak

Zajęcia przygotowujące do olimpiady i konkursów z OZE

wtorek 15.15 – 16.00

25

Barbara Białobrzeska

Przygotowanie do olimpiady

wtorek 14.30 – 16.00

26

Szczepan Antuszewski

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

poniedziałek 16.00

27

Maciej Stefanowicz

Zajęcia przygotowujące do OWiUB

Czwartek 8.55 – 9.40

28

Grzegorz Pawełko

Przygotowanie do egzaminu praktycznego B.35 – klasy III

wtorek 15.25 – 16.10

29

Marek Żmujdzin

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z WOS-u i historii

piątek 15.20 – 16.05

30

Barbara Toczydłowska

Wolontariat

wg potrzeb

31

Ewa Sieśkiewicz

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki – kl. III

czwartek 8.00 – 8.45

32

Marek Gładzki

Zajęcia z matematyki dla klas II

czwartek 15.20 – 16.05

33

Marta Piekarska

Język angielski PP + PR

czwartek 8.55 – 9.40

34

Małgorzata Wilczewska

Przygotowanie do OWGiK
i Geopodchodów

Środa 8.00 – 9.40

35

Tomasz Rolak

Przygotowanie do egzaminu praktycznego B.22

9.50 – 10.35

36

Igor Balejko

Zajęcia wyrównawcze klasy I

wtorek 8.00 – 8.45

37

Sylwia Tomkiel

Zajęcia wyrównawcze klasy I

piątek 8.00 – 8.45

38

Stanisław Kołtun

Zajęcia przygotowujące do egzaminu B.8

poniedziałek 13.35 – 14.20

39

Kamil Radzajewski

Zajęcia przygotowujące do egzaminu B.9

wtorek 13.35 – 14.20