Szkolenie Caparol

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Szkolenie Caparol

GRUNT, TO DOBRY GRUNT

    Decydujące znaczenie dla ostatecznego efektu prac wykończeniowych ma podłoże. W świecie malarstwa nie dziwi nas, że pierwszą czynnością, jaką wykonuje malarz, jest gruntowanie podłoża. Wszyscy wielcy artyści mieli własne tajemnice na dobry grunt. Podobnie rzecz ma się w budownictwie.
    Każdy z wykonawców robót wykończeniowych mógłby nazwać się małym artystą. Za każdym razem tworzy przecież "dzieło", które jest wyrazem poziomu jegowiedzy i umiejętności.

    Jak dokonać oceny stanu podłoża? Czy jest ono czyste, nośne, stabilne i niechłonne? Na te i inne pytania uczniowie klas II i III kształcących się w zawodzie technik budownictwa uzyskali odpowiedzi na szkoleniu technicznym, które przeprowadził pan Jacek Ciarka, doradca techniczno - projektowy firmy CAPAROL Polska Sp. z o.o. w dniu 24 kwietnia 2017r.

    Szczególną uwagę prowadzący szkolenie zwrócił uczniom na chłonność podłoża, porównując otwarte pory do wysuszonych kanalików melioracyjnych, którymi woda z materiału naniesionego na podłoże płynie w głąb struktury, dążąc do stanu nasycenia. Aby temu zapobiec, jedynym skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniej substancji gruntującej.
    W dalszej części spotkania młodzież została zapoznana z szerokim wachlarzem środków gruntujących oraz wyrobów malarskich firmy CAPAROL. Na zakończenie spotkania odbyła się część praktyczna, podczas której młodzież samodzielnie nanosiła powłoki malarskie dokonując oceny ich jakości. Dużym zainteresowaniem cieszyła się struktura betonu architektonicznego.

ZAPAMIĘTAJ

    Aby skutecznie zmniejszyć chłonność podłożą, należy nie tylko dostarczyć mu dużej ilości wody, ile zamknąć kanaliki, którymi wilgoć wnika w głąb.