Izolex

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Izolex

LICZYMY KOSZTY I ZYSKI z firmą IZOLEX

    Pięknie zaprojektowane obiekty budowlane, nowoczesne wykończenie cieszy zarówno każdego użytkownika jak i biernego widza. A co może przyśpieszyć proces degradacji budowli- odpowiedź jest jedna- WILGOĆ. Powoduje bowiem ona korozje materiałów budowlanych, osłabia strukturę murów, tynków, powłok malarskich oraz obniża izolacyjność termiczną przegród. Jak skutecznie przeciwstawiać się i walczyć z zawilgoceniem?- to temat szkolenia, które przeprowadził p. Adam Węsierski, doradca techniczny firmy IZOLEX Sp.zo.o. w dn. 2.03.2017r.

    Uczestniczyła w nim młodzież kl. II ucząca się w zawodzie technik budownictwa. Prowadzący spotkanie wprowadził młodzież w takie zagadnienia jak:
- rola wody i wilgoci w procesie budowlanym i eksploatacyjnym
- rodzaje wilgoci w budownictwie
- ocena warunków wodno-gruntowych
- rodzaje hydroizolacji
- normy i inne dokumenty normatywne dotyczące produktów hydroizolacji
- przegląd produktów do wykonywania powłok hydroizolacyjnych firmy IZOLEX.
    W sposób szczególny szkolący przekonywał uczniów, na co należy zwrócić uwagę podczas projektowania, nadzoru i wykonywania powłok hydroizolacyjnych.

ZAPAMIĘTAJ!

    Praktyka budowlana wykazuje, iż o ile ewentualne usterki techniczne dachu, ścian lub innych elementów są stosunkowe łatwe do usunięcia, o tyle błędy techniczne podczas wykonywania hydroizolacji trudno jest naprawić, a wynika to ze specyfiki robót zanikających.

Anna Rudzińska