Praktyki zawodowe

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Praktyki zawodowe

Harmonogram praktyk zawodowych i ćwiczeń geodezyjnych w r. szk. 2016/2017

ZawódKlasaPraktyka zawodowa zgodnie z podstawą programowąĆwiczenia geodezyjne
Technik budownictwa II

27.03-07.04.2017

01.09-14.09.2017

---
III 10.10-4.11.2016
Technik geodeta III 01-14.09.2016 ---
Technik geodeta II, III --- 19.04-19.05.2017
Technik urządzeń sanitarnych III 24.04-19.05.2017  ---
Technik drogownictwa II, III 24.04-19.05.2017  ---
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej II

27.03-07.04.2017

01.09-14.09.2017

 ---
III 10.10-04.11.2016