Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

 logo konkursu

 

Nowe Informatory o egzaminie

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła nowe informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2013.

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik drogownictwa

Technik urzadzeń sanitarnych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 Wszystkie informatory dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej