Wykaz podręczników

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Wykaz podręczników

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szk. 2016/2017

 

 

opublikowano 21.06.2016 r.


Wykaz podręczników obowiązujących w roku szk. 2015/2016

 

 

opublikowano 23.06.2015 r.


 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szk. 2014/2015

 

 

opublikowano 30.06.2014 r.


 

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szk. 2013/2014

opublikowano 13.06.2013 r.


 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szk. 2012/2013:

technik budownictwa

technik geodeta

technik drogownictwa

technik urządzeń sanitarnych

technik obsługi turystycznej 

szkolny zestaw programów nauczania na r. szk. 2012/2013

opublikowano 14.06.2012r.