Rozkład zajęć

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Rozkład zajęć

 ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY 

od 22 maja 2017r.

 Klasy  Nauczyciel

1A
1B
1E
1C
1G
1H
1Z
2A
2B
2E
2D
2G
2H
2S
2Z
3A
3B
3D
3G
3H
3S
3Z

Małgorzata Sutuła (MS)
Stanisława Krawczuk (SK)
Robert Chyży (RC)

Urszula Malczyńska (UM)
Wioletta Fedorowicz (WF)
Sylwia Karczewska (KA)
Dorota Puciłowska (DP)
Elżbieta Zajkowska (EZ)

Artur Maciorowski (MA)
Katarzyna Matwiejuk (MT)
Marta Piekarska (PI)
Małgorzata Rząca (RZ)   

Urszula Sakowicz (US)
Urszula Zdanowicz (UZ)
Dorota Cyrulik (DC)
Magdalena Otto (MO) 
Marta Żolądkowska (MŻ)
Aneta Paszkowska(RP)
Marek Żmujdzin (ŻM)
Bogdan Rudziński (BR)
Renata Kowalko (RK)
Elżbieta Cybulińska (EC)   
Krystyna Sadowska (SD)
Paweł Klim (PK)
Jolanta Trofimiuk (TF)
Agnieszka Chrabołowska (CH)
Joanna Chrapowicka (JC)
Marek Gładzki (MG)
Agnieszka Karpiesiuk (AK)
Ewa Sieśkiewicz (ES)
Marzena Sikorska (SI)
 

Piotr Grzybko (PG)
Zbigniew Kulikowski (ZK)
Jarosław Nowiczkow (JN)
Katarzyna Półtorak (KP)
Romuald Waszkiewicz (RW)
Jan Troc (JT)
ks. Adam Szczesiul (SC) 
Małgorzata Święcka (MŚ)
Barbara Toczydłowska (BA)
Igor Balejko (IB)
Barbara Białobrzeska (BI)
Lucyna Brajer (LB)
Bartłomiej Klimowicz (BK)
Paweł Misiukiewicz (PM)
Monika Piotrowska (MP)
Małgorzata Radziszewska (MR)
Anna Rudzińska (AR)

Maciej Stefanowicz (ST)
Agnieszka Sujeta (SA)
Stanisław Kołtun (KO)
Ewa Korbut-Papciak (EK)
Justyna Demianko (JD)
Kamil Radzajewski (RA)
Tomasz Rolak (RO)
Tadeusz Rutkowski (TR) 
Anna Krajewska (KR)
Katarzyna Sztabińska (KS)
Bogumił Janiszewski (BJ)
Grzegorz Pawełko (GP)
Sylwia Tomkiel (TO)
Małgorzata Wilczewska (MW)
Danuta Jurkowska (DJ)