Kalendarz 2016/17

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Kalendarz 2016/17

 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 Zdarzenia-czynności  Terminy
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX 2016
 Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum 28 IV 2017
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  23 VI 2017
 Terminy klasyfikacji śródrocznej  16 - 20 I 2017
 Terminy klasyfikacji rocznej  19 - 23 VI 2017
 Terminy ferii zimowych  23 I - 05 II 2017
 Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 XII 2016
 Wiosenna przerwa świąteczna  13 - 18 IV 2017
 Rekolekcje  IV 2017
 Egzamin maturalny  04 - 26 V 2017
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe wg szczegółowego harmonogramu
 Ćwiczenia i praktyki zawodowe wg szczegółowego harmonogramu
 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I i IV (zebranie ogólne) 21 IX 2016
Zebranie rodziców uczniów klas II i III 22 IX 2016
Wywiadówka ogólnoszkolna 25 XI 2016
Śródroczne zebrania z rodzicami 18-20 I 2017
Zebrania rodziców uczniów klas IV (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  20 IV 2017
Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  12 - 14 VI 2017
 Posiedzenie Rady Rodziców  22 IX 2016
 POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
 Plenarne posiedzenie R.P. rozpoczynające rok szkolny 2016/2017  30 VIII 2016
 Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie R.P.  17 I 2017
 Plenarne śródroczne posiedzenie R.P.  20 I 2017
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P. klas maturalnych  25 IV 2017
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P.  19/20 VI 2017
 Plenarne roczne posiedzenie R.P.  23 VI 2017
 Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich  wg.planów pracy zespołów
 APELE OGÓLNOSZKOLNE
 Apel z okazji Święta Niepodległości 10 XI 2016
Jasełka Bożonarodzeniowe 22 XII 2016
 Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej 19 I 2017
 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 28 IV 2017
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
 Ślubowanie uczniów klas I 21 IX 2016
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 X 2016
 Uroczyste obchody Święta Szkoły 15 XII 2016
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły 28 IV 2017
 Etap okręgowy  XXXV OWiUB 4 III 2017
 Studniówka  I 2017
 
 KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW 7 - 8 IX 2016
 DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO
21 III 2017
 DNI OTWARTE, FORUM SZKÓŁ, TARGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 PREORIENTACJA
II - III 2017
II - IV 2017
 OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI  VIII 2016
 I 2017

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

31 X 2016 (poniedziałek)

7 IV 2017 (etap centralny XXXV OWiUB - piątek)

02 V 2017 (wtorek)
16 VI 2017 (piątek po Bożym Ciele)
4, 5, 8 V 2017 (egzamin maturalny)
20 VI 2017 (cz. pisemna egz. potw. kwalifikacje w zawodzie)