Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Opis zawodów

Opis zawodów kształconych w ZSB-G wg nowej podstawy programowej
od r. szk. 2012/2013

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK GEODETA

TECHNIK DROGOWNICTWA

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ - od r. szk. 2013/2014