Spotkanie informacyjne dot. realizacji projektu „Praktyka zawodowa za granicą…”

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

FE WER UE EFS-COLOR-01-01

Spotkanie informacyjne dot. realizacji projektu „Praktyka zawodowa za granicą…”

W dniach 17-18 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu „Praktyka zawodowa za granicą, drogą do europejskiego rynku pracy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie klas, do których skierowany jest projekt tj.: klasa II A, II B, (technik budownictwa) i II Z (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej). W trakcie spotkania koordynator projektu Pani Marta Żołądkowska przedstawiła ogólne informacje dotyczące projektu m.in.: termin realizacji projektu, koszty dofinansowania, instytucja partnerska oraz Przedstawione zostały cele i założenia działań projektowych, harmonogram, zasady rekrutacji uczestników projektu, obowiązki beneficjentów w trakcie jego realizacji oraz działania poprzedzające obycie praktyki za granicą.

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem.