Ruszamy z projektem PO WER

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

FE WER UE EFS-COLOR-01-01

Ruszamy z projektem PO WER

Nasza szkoła od 31 grudnia 2015 r. przystępuje do realizacji projektu "Praktyka zawodowa za granicą, drogą do europejskiego rynku pracy" finansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansuje projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w konkursie w roku 2015 i 2016, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).
Celem naszego projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia oraz poszerzenia umiejętności zawodowych i językowych uczniów.

Kwota dofinansowania z UE: 88 952 EURO / 338 079,28 PLN

Okres realizacji: 31.12.2015 - 30.12.2017


Projekt jest finansowany w 100%  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.