Rada Rodziców

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Rada Rodziców

Nr konta Rady Rodziców  Zespołu Szkół Budowlano - Geodezyjnych:

Bank Zachodni WBK S. A.      12 1500 1344 1213 4005 1142 0000
 

Prezydium Rady Rodziców r.szk. 2015/2016:

Przewodniczący: Tomasz Łaciński (III E)

Z-ca przewodniczącego: Antoni Rutkowski (III A)

Sekretarz: Renata Babińska (III B)

 
Telefon do przewodniczącego Rady Rodziców dostępny w sekretariacie szkoły.